7.5.13

Grup Bon Preu

  • Fitxa de bones pràctiques d'un establiment del Grup Bon Preu al barri de Gràcia de Barcelona 
  • Elaborada en el marc del projecte Barris Responsables

Aquesta fitxa de bones pràctiques de responsabilitat social tracta sobre una empresa de distribució, BonPreu, que disposa d’un establiment de referència al barri de Gràcia, en el qual hi tenen l’Espai del Consum.

Filosofia d’empresa

La responsabilitat social conforma un enfocament estratègic dins el seu model de gestió, abastant transversalment tota l’empresa: aspectes laborals, ambientals, socials, culturals i econòmics. La importància que el Grup confereix a l’RSE es percep en el fet que, més que un conjunt de bones pràctiques aïllades, conforma una manera d’entendre l’empresa i el model de negoci, impregnant a fons la filosofia directiva i corporativa.

El comportament socialment responsable forma part dels valors i l’estratègia de la companyia, des de la qual s’afirma que “la sostenibilitat garanteix la viabilitat de l’empresa en el futur”. El Grup Bon Preu entén la sostenibilitat com el compromís d’integrar les preocupacions i expectatives socials i ambientals dels grups d’interès, com un valor estratègic de l’empresa. El model de sostenibilitat del Grup Bon Preu respon a la voluntat decidida de generar valor per a la pròpia empresa i per a tots els seus grups d’interès; per això orienta els esforços i polítiques a la millora de la relació amb aquests grups i amb la societat en general, sempre sobre la base de creació de valor econòmic, la protecció del medi ambient i l’atenció als clients i a l’equip humà.

[continuar llegint fitxa en PDF]