24.10.07

Grup Qualitat: nous valors per a la promoció i la gestió immobiliària


Nous valors per a la promoció i la gestió immobiliària

La filosofia inherent al propi model cooperatiu i a les persones que integren l’empresa els va portar d’una manera molt integrada i progressiva cap a la sensibilitat amb els diferents aspectes de la Responsabilitat Social, i en especial cap als aspectes ambientals. Avui la vinculació tant als valors corporatius i cooperatius com a la visió i a l’estratègia, converteixen la sostenibilitat en una opció plenament integrada a l’empresa. Projectes com L’Eixample de Mar, en un gran espai que ocupava Pirelli al centre de Vilanova i la Geltrú, els han permès desenvolupar a gran escala les seves propostes de sostenibilitat.

El Grup Qualitat es planteja ser el grup immobiliari de referència a Catalunya per resultats i responsabilitat social corporativa, treballant per la millora de la qualitat de vida dels seus clients amb una oferta immobiliària de màxima garantia.

Les seves construccions emeten menys CO2 a l’atmosfera en el procés de construcció ja sigui directament com de manera induïda, però a més també n’emetran menys al llarg de la vida de l’habitatge. L’impacte ambiental i urbanístic és menor, alhora que les condicions de qualitat de vida millor perquè també han incorporat criteris d’accessibilitat.

Veure fitxa Bones Pràctiques Grup Qualitat (Aquesta fitxa ha estat elaborada per Josep Maria Canyelles per al projecte Ressort)