31.10.10

Altarriba

Altarriba
Logotip del forn de pa Altarriba
Forn de pa Altarriba és una empresa dedicada a la fabricació i distribució de productes derivats de la farina, amb sis fleques a la comarca d’Osona, que assumeix de forma notable el compromís de sostenibilitat ambiental i de seguretat i salut laboral.
L’empresa minimitza l’impacte ambiental amb una correcta gestió dels residus i amb el consum d’aigua i energia eficient. Garanteix unes condicions òptimes de treball, assegurant la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació, la conciliació de la vida familiar i laboral, i la contractació indefinida. Des d’un punt de vista de l’impacte econòmic, disposen d’una política de compra local.